Gegants

El Brut

brut

El Brut fou el primer gegant que es va presentar a la vila de Torà, el primer gegant de l’associació del Brut i la Bruta. Es presentaba l’any 1994 representant el personatge històric de la festa de la Llordera, el Brut. Aquest gegant es la imatge caricaturesca d’en Pep de Cal Jovans, vilatà que participà a la festa des dels seus inicis. En Pep ens deixà l’estiu del 2004. Aquest gegant a sofert alguna modificació, va ser estrenat amb una gorra, on passat el primer carnaval fou substituït pel barret que porta actualment. Aquest element té ballet propi juntament amb la Bruta, el Bonic i la Bonica.

 


 

La Bruta

bruta

La Bruta es presentava l’any 1995, un any després de la presentació del Brut. Es presentava com a parella del Brut.
Ja que com diu la historia de la festa de la Llordera, al Brut l’acompanyava una altra persona no definida en el seu sexe, però si que anava vestida de dona, igualment bruta, amb roba espellingada, una caputxa lligada al cap i amb una filosa de cànem a les mans.
El gegant va ser fet a semblança de la Maria de Cal Sala. Aquest element té ballet propi juntament amb el Brut, el Bonic i la Bonica.


 

El Bonic

bonic

El bonic va ser presentat l’any 1996, el dia del casament del Brut i la Bruta. Ell n’era el padrí del casament que es duia a terme a l’ermita de la Font.
Aquest gegant també era un representant dels personatges de la historia de la festa de la Llordera. Aquesta vegada era la representació del noi, el Bonic. Aquest gegant seguint les característiques del Brut i la Bruta, va ser fet a semblança d’algun personatge del poble, aquesta vegada d’en Xavier Alarcón, que era qui representava el bonic a la Llordera. Aquest element té ballet propi juntament amb el Brut, la Bruta i la Bonica.

 


 

La Bonica

bonica

La Bonica era presentada l’any 1997, com a futura novia del Bonic.
Aquest element completa els màxims personatges de la història de la festa de La Llordera, la Bonica.
Aquest quart gegant, va ser fet a semblança de la Mª Alba Alsina, la qual interpretava la Bonica en la festa del Brut i la Bruta. Aquest element té ballet propi juntament amb el Brut, la Bruta i el Bonic.

 


 

El Constantí

El Brau es presentava l’any 1998, a “La Millor Plaça de Torà”.
Aquest element deixava de banda els personatges de la festa de La Llordera. Es presentava com el personatge més emblemàtic del poble, en honor a un símbol de l’escut oficial de Torà. La presentació del Brau es va fer en una plaça de Toros amb dos “toreros”. Al gegant se li va posar el nom de Constantí, fent al·lusió al títol de «La molt lleial i constant Vila de Torà «. Des de l’any 2014, aquest element te ballet propi.

 


 

El Sargentet

sargentet

El Sargentet és un gegantó que es presentava l’any 2002, com un personatge popular de la Vila de Torà. En efecte, representa el Jaume Coberó, de Cal Sargent, gran historiador i coneixedor autodidacta de les nostres contrades.

 


 

El Brutet

brutet

El Brutet és una rèplica pensada per als més petits del Brut, aquesta idea s’estrenava el 2012. Va ser pensat per que els més petits és puguin introduir des de ben petits al món dels gegants.