Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

La confidencialitat de les seves dades personals és un aspecte fonamental per Associació Cultural el Brut i la Bruta.

Al fer ús d’aquesta Web i dels serveis que en ella s’ofereixen, l’usuari accepta quedar vinculat a les condicions de la present Política.

En cas de dubte en relació amb la present Política de Privacitat, no dubti a contactar amb nosaltres adreçant-se a l’Associació Cultural el Brut i la Bruta, carretera de Calaf, 43, Torà.

Aquesta política està dirigida a explicar com i per a quins propòsits utilitzem la informació que es recull a través de la present pàgina Web. A aquests efectes, es prega que llegeixi atentament aquesta Política de Privacitat.

Responsable: Associació Cultural el Brut i la Bruta
– NIF: G25405135
– Adreça postal: Carretera de Calaf, 43
– Correu electrònic: brutibruta@gmail.com

Associació Cultural el Brut i la Bruta és la titular d’aquest lloc web.

Finalitat i categories de dades tractades:

La informació que vostè pugui facilitar-nos a través de les diferents seccions d’aquesta pàgina Web serà estrictament utilitzada per als següents propòsits, segons correspongui:
– Verificar la seva identitat.
– Subscriure-li al nostre butlletí de notícies o enviar altres informacions relacionades amb les activitats i serveis de l’ Associació Cultural el Brut i la Bruta, legitimats per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la seva subscripció, Article 6.1.b RGPD.
– Atendre les seves sol·licituds de contacte legitimats pel seu consentiment segons s’estableix en l’article 6.1.a RGPD i en el nostre interès legítim de comunicar-nos amb els nostres usuaris, Article 6.1.f RGPD
– Poder gestionar la seva compra dels nostres productes, legitimats per l’establiment de la relació contractual, Article 6.1.b RGPD.

Conservarem les dades proporcionades fins que finalitzi la finalitat per les que es van recollir, fins el moment que vostè revoqui el consentiment atorgat i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Posteriorment les dades recollides seran destruïdes amb garanties de privacitat.

Legitimació:

Les Dades de Caràcter Personal obtingudes en aquest lloc Web, així com l’oferta de serveis oferts, està basada en el consentiment que es sol·licita a l’interessat.

Les dades recollides són les adequades per a la finalitat descrita.

L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada, i tindrà com a conseqüència la impossibilitat de prestar-li els nostres serveis.

Destinataris:

Les dades personals recollides seran cedides a empreses prestadores de serveis de IT i assessorament, proveïdors de serveis de pagament i agències de referència de crèdit, tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals i de comerç electrònic, agències de publicitat, marketing i campanyes, tercers que realitzen treballs d’estadística i organismes competents (inclús organismes judicials i reguladors), així com terceres persones que, de forma raonable, necessitin tenir accés a les dades de caràcter personal de l’usuari per una o vàries de les finalitats descrites.

Drets:

Vostè, com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si els Responsables estem tractant dades personals que li concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Els Responsables deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre-les o sol·licitar que les proporcionem a un tercer sense objecció per la nostra part (dret a la portabilitat de dades).

En determinades circumstàncies, li informem que tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o li afecti significativament de manera similar.

Per a exercitar els esmentats drets, l’usuari pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a Associació Cultural el Brut i la Bruta, Ref. Protecció de dades, Carretera de Calaf, 43, Torà o bé per correu electrònic a brutibruta@gmail.com.

Per últim, li recordem el seu dret a interposar una reclamació front l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en aquells supòsits en que es produeixi una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable.

Cookies:

Associació Cultural el Brut i la Bruta pot utilitzar cookies quan un usuari navegui per la seva pàgina Web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor Web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades per la nostra Web s’associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari.

Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicada la nostra pàgina Web reconegui el navegador Web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

Per utilitzar aquesta pàgina Web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel Web.

Les cookies utilitzades en aquesta Web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caire personal.

Enllaços a altres pàgines web:

No ens fem responsables de les polítiques de privacitat d’altres pàgines Web encara que l’enllaç hagi estat facilitat per la nostra pròpia pàgina. Recomanem que llegeixi amb atenció la política de cada pàgina per la que navega i es posi en contacte amb el propietari per a qualsevol dubte al respecte.

Així mateix, si obté l’enllaç a la nostra pàgina Web a través d’alguna Web aliena, no ens fem responsables de la política de privacitat o pràctiques d’aquesta pàgina externa.